Träningstider

MENUMENU

VT 2018

MÅNDAGAR

Pensionärer (Gamla lokalen) 10:00 – 13:00 Billy Persson   073-7766082.

TISDAGAR

Barn/Ungdom/Forts. (Skytteholmsskolan) 16:30 – 22:00 (Passuppdelning och schema inte färdigt, uppdateras innan terminsstart).

ONSDAGAR

Pensionärer (Gamla lokalen) 10:00 – 13:00 Billy Persson   073-7766082.

TORSDAGAR

Barn/Ungdom/Forts. (Skytteholmsskolan) 16:30 – 22:00 (Passuppdelning och schema inte färdigt, uppdateras innan terminsstart).